Skip to main content
Nyheter

Ett effektivt system för fastighetsförvaltning

By 29 maj 2023No Comments

Fastighetsförvaltning är en viktig del av att äga och förvalta fastigheter. Det handlar om underhåll, bedömning och skötsel av byggnader och andra fastigheter. Fastighetsförvaltare sköter också hyresgästrelationer och marknadsföringen av fastigheter för uthyrning eller försäljning. I dagens moderna värld används programvaror för fastighetsförvaltning (t.ex. BeFa) i allt större utsträckning för att hjälpa till att hantera en mängd olika uppgifter i samband med fastighetsförvaltning.

BeFa är en ledande svensk leverantör av fastighetsförvaltningssystem som gör det enklare för företag att hantera sina fastighetsbestånd. Företaget erbjuder tjänster som hyresinsamling, hyresadministration, hyresgästförvaltning, finansiell analys, energirapportering, digital signering och mycket mer.

BeFas plattform är utformad för att göra det enkelt för användare att snabbt komma igång med sitt eget fastighetsförvaltningssystem. Med sitt intuitiva användargränssnitt och omfattande uppsättning funktioner hjälper BeFa företag att effektivisera sina arbetsflöden utan att behöva investera i kostsam IT-infrastruktur. Det är särskilt användbart för mindre företag som inte har resurser att ta in ett dedikerat IT-team eller anställa en erfaren fastighetsförvaltare.

BeFas fastighetsförvaltning är en skräddarsydd plattform

BeFa erbjuder en rad tjänster som är skräddarsydda specifikt för kunder som vill hantera sina egna fastigheter bättre – från enfamiljshus till större kommersiella lokaler – inklusive hyresinsamling och avstämningsprocesser samt lösningar för hantering av kontraktscykel. Detta gör det möjligt för hyresvärdar att hålla koll på utestående betalningar från hyresgäster eller registrera ändringar i hyresvillkor enkelt i systemets säkra molnlagringsmiljö

Företaget ger också sina kunder tillgång till verktyg för energiövervakning som gör det möjligt för dem att identifiera potentiella besparingar genom effektiv energianvändning och fatta välgrundade beslut om investeringar i energieffektivitet i befintliga byggnader eller nya projekt. Genom att ansluta befintliga system, t.ex. byggnadsautomationssystem (BAS), gör BeFa det möjligt för kunderna att analysera data på olika nivåer för att jämföra energianvändningen i hela portföljen och samtidigt tillhandahålla kraftfulla rapporteringsmöjligheter, t.ex. energikostnadsanalyser över tid per plats eller byggnadstyp.

BeFa erbjuder också en rad ytterligare tjänster, t.ex. engagemang från invånarna genom integrering av sociala medier, digitala signeringar som revolutionerar dokumentbehandlingen mellan hyresvärdar och hyresgäster, onlinebetalningsportaler som gör det möjligt att göra kreditkortsbetalningar direkt från hyresgästernas konton till hyresvärdens bankkonto med några få klick, automatiserad marknadsföring av lediga platser som hjälper hyresvärdarna att annonsera ut lediga platser snabbare än någonsin tidigare, samt säkerhetskopiering i molnet som garanterar att kundernas data bevaras på ett säkert sätt i händelse av nödsituationer eller skadliga angrepp på servrarna. Alla dessa tjänster tillsammans ger en helhetslösning för fullständig kontroll över alla företags fastighetsverksamhet från en central plats – vilket ökar effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar dramatiskt .

Dessutom har BeFa ett nära samarbete med olika andra företag som erbjuder kompletterande produkter som bokföringspaket, smarta låslösningar, leverantörer av nyttigheter osv., vilket garanterar att kunderna har tillgång till de mest relevanta tredjepartsapplikationer som de behöver när de förvaltar sina tillgångar . Detta gör det möjligt för dem att få ut maximalt värde av BeFas avancerade funktioner – samtidigt som driftskostnaderna hålls låga .

Sammantaget är BeFa engagerad i att förse småföretag med ett effektivt sätt att förvalta sina fastigheter på ett effektivt sätt utan att behöva göra dyra investeringar i IT-infrastruktur eller anställa personal . De är fokuserade på att skapa innovativa lösningar som gör det möjligt för både hyresvärdar och hyresgäster att få ökad transparens och bekvämlighet när det gäller att hantera hyreslägenheter – och se till att alla inblandade drar nytta av en strömlinjeformad process varje steg på vägen .