Skip to main content

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid.

Holm Rekrytering erbjuder interim konsulter inom HR. Hos oss kan du hyra en specialist eller generalist inom HR som exempelvis Personalchef, HR Business Partner, Rekryteringsspecialist, Arbetsrättsspecialist eller Lönechef.

Att anlita en interim konsult är en kostnadseffektiv åtgärd. En person som kan se objektivt på verksamheten och utifrån sina erfarenheter komma med förslag på åtgärder som behöver att göras för att utveckla verksamheten vidare. Alternativt kan konsulten upprätta en funktion och förvalta den i väntan på ny permanent personallösning.

Interim HR är en värdefull resurs för företag som behöver extra hjälp med att hantera sina personalbehov. Det ger en erfaren, professionell expertisnivå som hjälper till att fylla tillfälliga luckor i personalstyrkan eller tillhandahålla andra HR-tjänster vid behov. Med interim HR kan företag upprätthålla kontinuitet och hålla verksamheten igång utan att behöva anställa långtidspersonal eller investera mycket i ytterligare utbildning eller högre löner.

Interim HR ger också företag möjlighet att hantera personalövergångar med lätthet, t.ex. vid omstruktureringar eller byte av ledarskap. Kostnadsbesparingarna i samband med att använda tillfälliga HR-tjänster är betydande – upp till 30 % mindre än att anställa en fast anställd för samma roll. Dessutom har interimspersonal specialiserad kunskap inom områden som efterlevnad, prestationshantering, arbetsrelationer, organisationsutveckling med mera som kan ge ett mervärde som går utöver traditionella personalroller.

Så när ditt företag behöver en expertnivå inom personalförvaltning men inte har budget eller tidsplan för att anställa en permanent ledare, kan Interim HR vara svaret du har letat efter. Med en minimal investering och maximal flexibilitet kan du dra nytta av högkvalitativa HR-tjänster samtidigt som du bevarar din vinstlinje. Det är ett utmärkt sätt att se till att ditt företag får den strategiska hjälp det behöver samtidigt som du undviker de kostsamma åtagandena för heltidsanställning.

I takt med att affärsvärlden fortsätter att växa och förändras blir rollen som HR-chef allt viktigare. En HR-chef är ansvarig för att hantera en organisations personalresurser, inklusive rekrytering, resultatstyrning, medarbetarengagemang, utbildning och utveckling samt kompensation och förmåner.

På Interim Holmrekrytering är vi fast beslutna att ge våra kunder de bästa interimstjänsterna inom HR. Vårt erfarna team av yrkesverksamma kan hjälpa dig att utveckla mer produktiva och effektiva processer för att hantera övergångstider, personalbrister, utmaningar i fråga om efterlevnad och andra HR-frågor som du kan ställas inför. Kontakta oss idag för att komma igång!