Skip to main content

Att genomföra en grundlig sökordsanalys är en viktig del av att skapa en effektiv och framgångsrik hemsida.

Så skapar du en framgångsrik sökordsstrategi för din nya hemsidaHär är en steg-för-steg guide för att genomföra en sökordsanalys inför att skapa en ny hemsida:

 1. Förstå din målgrupp:
 • Identifiera din målgrupp och förstå deras behov och preferenser.
 • Tänk på vilka ord och fraser din målgrupp sannolikt använder när de söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder.
 1. Skapa en initial sökordslista:
 • Gör en lista med de mest relevanta ord och fraser som är kopplade till din verksamhet.
 • Använd ditt eget expertkunnande för att identifiera ord som potentiella kunder kan använda för att hitta din hemsida.
 1. Använd verktyg för sökordsanalys:
 • Använd sökordsverktyg som Google Keyword Planner, Ubersuggest, SEMrush, eller Ahrefs för att få idéer och data om sökvolym, konkurrens och relaterade sökord.
 • Analysera vilka sökord och fraser som är mest relevanta och sökta inom din bransch.
 1. Utvidga din lista:
 • Använd sökordsverktygen för att utvidga din lista med relevanta sökord och fraser.
 • Tänk på långsvans-sökord, vilket är längre och mer specifika fraser, eftersom de kan ha lägre konkurrens och rikta in sig på mer specifika målgrupper.
 1. Bedöm sökvolym och konkurrens:
 • Utvärdera sökvolymen för varje sökord och bedöm konkurrenssituationen.
 • Sträva efter en balans mellan hög sökvolym och rimlig konkurrens för att välja de mest strategiska sökorden.
 1. Fokusera på relevans:
 • Prioritera sökorden som är mest relevanta för din verksamhet och målgrupp.
 • Undvik att enbart välja sökord med hög sökvolym om de inte är relevanta för din webbplats och erbjudanden.
 1. Analysera konkurrenterna:
 • Studera dina konkurrenters webbplatser och deras användning av sökord.
 • Identifiera vilka sökord de inriktar sig på och om det finns några möjligheter att differentiera dig eller tävla på ett mer framgångsrikt sätt.
 1. Skapa en hierarki av sökord:
 • Organisera dina sökord hierarkiskt baserat på relevans och prioritet.
 • Definiera huvudsakliga teman och underliggande kategorier för att strukturera innehållet på din webbplats.
 1. Implementera sökorden på din webbplats:
 • Integrera dina utvalda sökord strategiskt i din webbplatsens struktur, sidor, rubriker, meta-beskrivningar och annat relevant innehåll.
 • Se till att innehållet på din webbplats speglar de behov och frågor som dina målgrupper har.
 1. Uppdatera och följ upp:
 • Regelbundet uppdatera din sökordsstrategi baserat på förändringar i din bransch och i sökmotorernas algoritmer.
 • Använd analysverktyg för att följa upp prestanda och justera din strategi efter behov.

Genom att genomföra en noggrann sökordsanalys och implementera relevanta sökord på din webbplats kan du öka dess synlighet och attrahera rätt målgrupp från sökmotorerna.