Skip to main content

Med mer och mer saker som fyller vardagen vill vi hela tiden hitta nya, bättre och snabbare sätt att marknadsföra. Med nyhetsbrev och marketing automation kan du effektivisera din marknadsföring och göra det hela enklare för dig själv. Den här artikeln tar upp hur du kan göra detta.

Var mer effektiv med dina nyhetsbrev

Upplägget du har på dina nyhetsbrev kan ge stor effekt, även val av innehåll och design kan avgöra vilken effekt ditt nyhetsbrev får. Se till att du känner din målgrupp väl och att du vet vad deras behov och intressen är. När du kan anpassa dina nyhetsbrev efter dina mottagare kan du vara säker på att de kommer att ge bättre resultat. Gör en design som sticker ut och som skapar intresse. Designen och stilen du har får gärna vara återkommande, så att dina nyhetsbrev direkt blir igenkända. 

Det är även viktigt att du noga tänker ut vad för innehåll du bör ha, så att materialet är av nytta för läsaren. Känner mottagaren att de får ut något av dina nyhetsbrev är sannolikheten mycket större att de fortsätter att prenumerera. Det är alltså viktigt att blanda både givande information, inspiration eller tips, med säljande information om ditt företag, dina produkter eller tjänster. Den säljande informationen bör dock vara den minsta delen. För bara ditt nyhetsbrev ger marknadsföring utan att du nämner något direkt säljande. Så se till att dina utskick till mesta del ger något av värde till läsaren och att de säljande delarna inte känner övertagande eller irriterande.

Vad innebär marketing automation

Med marketing automation automatiserar du dina nyhetsbrevsutskick, sparar tid och gör hela processen med utskick både enklare och roligare. Du kan ställa in vilken tid ett visst nyhetsbrev ska skickas, schemalägga utskick långt framåt i tiden och göra ett flödesschema som triggas av ett en kund gör olika saker på din hemsida exempelvis. Funktionen med marketing automation kan du få genom en plattform för nyhetsbrev, som exempelvis den lättanvända plattformen Paloma. Paloma har marketing automation och många andra verktyg och funktioner som förenklar och effektiviserar din marknadsföring.