Skip to main content

Gör som många andra och använd automated marketing för att förbättra ditt företags kundresa. Ett smart och tidseffektivt sätt att följa upp, påminna och komma med helt rätt information och säljargument. Men mycket handlar även om hur du använder din automatiserade marknadsföring. Använder du den på rätt sätt kan du få stora resultat. 

Varför automated marketing?

Inte övertygad? Automated marketing är ett mycket effektivt sätt att följa upp på. Du kan följa upp i precis rätt tid, utan att behöva stressa. Förbered allt innan och schemalägg dina utskick för att de ska nå dina kunder med precis rätt information vid precis rätt tid. 

Vikten av att förbätta kundresan

Hur en kund eller potentiell kund upplever ditt företags kundresa är mycket viktigt. Kundresan kan påverka i fall en person genomför ett köp, och i fall de blir en lojal och återkommande kund. Kundresan startar redan vid en persons första möte med ditt företag, dina tjänster eller dina produkter och slutar vid att personen blir en lojal kund, om du lyckas med din kundresa.

Använd rätt information och design

Vilken information du väljer att ta med i dina utskick har en stor effekt på hur bra ditt företags kundresa blir. Även hur du gör designen har stor effekt. Så se till att du kan få till det på ett bra sätt som passar ditt varumärke.

Var effektiv och använd en smart plattform för din marknadsföring

Du måste vara effektiv med din automatisering och utskicken måste komma vid exakt rätt tid för att få bästa resultat. Utan någon sorts digital plattform blir det svårt att få till automated marketing. En digital plattform hjälper dig att ha koll på alla olika delar, ger dig en smidig överblick och gör att du kan planera långt fram i kundresan

Paloma är ett bra exempel på en sådan plattform. Med Paloma kan du utan problem planera, designa och schemalägga nyhetsbrev och andra typer av utskick. Långt i förväg kan du se till så att allt ligger i kö och redo för att skickas ut.