Skip to main content
Nyheter

Stopp i avloppet

By 17 april 2023No Comments

Avloppsstopp kan vara ett stort problem för både hushåll och företag. Ett blockerat avloppsrör kan orsaka ett överflöde av avloppsvatten, vilket kan leda till potentiella risker för hälsa och sanitet samt kostsamma reparationer. Avloppsblockeringar orsakas vanligtvis av en ansamling av föremål eller material som har spolats ner i toaletten eller avloppet. Det kan handla om allt från våtservetter, blöjor, pappershanddukar, sanitetsprodukter, matfett och oljor till främmande föremål som leksaker eller kläder. Fett och fett från matlagning kan också ansamlas i rören med tiden; dessa stelnar när de svalnar och skapar så småningom en fullständig blockering.

I vissa fall kan trädrötter tränga in i avloppsledningar och bidra till blockeringar också. Detta är särskilt vanligt i äldre kvarter där det finns stora träd i närheten. När trädet åldras sträcker sig dess rötter längre ner i marken i jakt på vatten och näringsämnen, och tränger ofta in i rören när de växer.

Olika metoder används för att ta bort dessa blockeringar innan de orsakar skador på systemet. Rengöringsexperter använder högtrycksvattenstrålar för att spränga bort skräp eller hinder i ledningen. Professionella rörmokare kan också använda sig av en snigel för att lokalisera hinder och vid behov rensa bort dem manuellt.

Spoltjänst löser ditt stopp i avlopp

Regelbundna underhållskontroller av ditt avloppssystem är ett av de bästa sätten att förhindra att avloppsstopp uppstår. Det är viktigt att hålla matrester borta från köksavloppet och se till att endast mänskligt avfall hamnar i toalettskålen – spola aldrig ner sanitetsprodukter eller våtservetter i den heller! Dessutom är det viktigt att inte hälla fett eller smörjmedel i diskbänksavloppet eftersom detta gradvis kommer att byggas upp i dina rör med tiden tills det så småningom skapar en fullständig blockering. Genom att vidta försiktighetsåtgärder som dessa kan du se till att du inte hamnar i ett blockerat avloppsrör när du minst anar det!

Slutligen är det viktigt att du kontaktar en fackman så snart du märker tecken på att röret är blockerat. Ett tidigt ingripande kan hjälpa till att minimera skadorna som orsakas av en avloppsblockering, så vänta inte tills det är för sent! En VVS-tekniker kan bedöma situationen och avgöra vad som behöver göras för att lösa problemet snabbt och effektivt. Med deras hjälp kommer du att vara igång igen med minimala störningar.

Avloppsblockeringar är inte bara besvärliga utan också kostsamma om de inte åtgärdas snabbt. Förebyggande är alltid bättre än botande när det gäller att underhålla ditt avloppssystem. Vidta åtgärder som att kasta matrester på rätt sätt, undvika att spola ner icke biologiskt nedbrytbara föremål i toaletter eller för att undvika blockeringar och kostsamma reparationer. Om du är osäker bör du kontakta en rörmokare eller en avloppsspecialist som kan hjälpa dig att lösa problemet snabbt och effektivt. Läs mer om stopp i avlopp här!

Genom att följa dessa tips kan du vara säker på att ditt avloppssystem kommer att fungera som det ska i många år framöver. Vänta inte tills katastrofen inträffar – vidta förebyggande åtgärder redan nu för att få sinnesro! Kontakta Svenska spoltjänst här!