Skip to main content

En hemförsäkring har ett mer omfattande skydd än vad många tror. Det är lätt att förknippa skyddet med bara det du ser i ditt hem, men faktum är att försäkringen också täcker många situationer utanför hemmet. Här tipsar vi om fem skydd i hemförsäkringen som du kanske inte visste fanns.

Försäkrad på resan

Reseskydd ingår som ett av åtta basskydd i hemförsäkringen. Den skyddar bland annat vid sjukdom, olyckor och skador på resan. Du kan också få ersättning för förlorat bagage, förseningar under resan eller om du tvingas avbryta en resa. Det är ganska mycket som ingår och därför bör du alltid kolla upp vad din hemförsäkring täcker innan du köper till en separat reseförsäkring. 

Försäkringen gäller även inom Sverige

Så fort du lämnar din försäkrade bostad påbörjas en resa. Mycket kan hända på väg till bussen eller när du packar in bilen och ska ta dig ut till landet. Som tur är ingår ett reseskydd i din hemförsäkring, som alltså inte bara gäller när du reser till andra länder, utan även för kortare resor i närområdet. I vissa hemförsäkringar gäller reseskyddet inom Sverige bara när resan är planerad att pågå i minst två dagar.

Täcker skadeståndskrav

Vad händer om du till exempel har en vattenläcka i din lägenhet som drabbar grannen? Eller om din hund orsakar bitskador? Det kan leda till att någon kräver dig på skadestånd, vilket kan röra sig om höga belopp. Hemförsäkringen hjälper bland annat till med utredning, förhandling och ersätter rättegångskostnader. 

Hjälper i rätten

Av ovan nämnda själ kan du också hamna i en rättslig tvist. Det kan också vara tvister om vårdnad, arv eller din bostad. Att driva tvister i tingsrätt eller domstol är både svårt och väldigt dyrt. Via din hemförsäkring kan du få både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning för att exempelvis anlita en advokat.

Överfallsskydd

Följderna efter ett rån eller en misshandel kan vara förödande. Såren kan bli djupa och kanske aldrig läka helt. Vad hemförsäkringen kan hjälpa till med är bland annat den ekonomiska situationen och ge ersättning för kostnader till följd av ett överfall, samt så kallad ”sveda och värk”. 

Ersätter drulle-skador

Drulle betyder egentligen plötslig och oförutsedd händelse, och syftar på när en sak går sönder, skadas eller förloras till följd av en sådan händelse. Drulle kallas också för ”allrisk” och är ofta ett skydd du måste lägga till, men kan ibland vara inkluderat i hemförsäkringen. Känslan av att ha drulleförsäkring kan vara att du får ersättning för dina prylar oavsett vad som har hänt med dem, men det finns såklart vissa undantag i dina försäkringsvillkor. Slitage är exempelvis något som inte täcks av drulle.

Bonustips! Få bort skadedjur i hus

Bor du i hus eller villa och har problem med möss, myror eller andra insikter som har tagit sig in i huset? Med en hemförsäkring för hus och villa behöver du inte dra ut på problemet, utan kan kontakta en saneringsfirma helt utan kostnad. Det ligger i försäkringsbolagens intresse att skadedjur inte gör mer skada på huset än vad som kan förhindras, och därför behöver du sällan betala någon självrisk för sanering. Så om du har ett getingbo på husknuten som stör sinnesfriden när du sitter och fikar på uteplatsen, tveka inte att ringa Anticimex eller någon annan saneringsfirma, så kommer de ut och plockar bort getingboet.