Skip to main content

Nyhetsbrev och GDPR kan kännas som en djungel, men det behöver det inte vara. Med rätt kunskap och hjälpsamma verktyg kan du skicka nyhetsbrev som följer GDPR och ger resultat. Här kommer några saker du kan tänka på för att komma igång.

Vad GDPR faktiskt innebär

GDPR, General Data Protection Regulation, eller dataskyddsförordningen som den också kallas, gjorde att det blev större krav på att människors personuppgifter hanteras på ett säkert och enligt de själva godkänt sätt. Företag, organisationer eller annat får inte samla in personuppgifter utan personernas egna aktiva samtycke till det. Man får heller inte samla in personuppgifter när det inte nödvändigt, utan du som samlar in uppgifter måste ha en god anledning till det. Du ska kunna bevisa att du har ett aktivt samtycke från alla som mottar ditt nyhetsbrev, samt kunna förklara vad syftet är med att du sparar eller hanterar uppgifterna.

Nyhetsbrev och GDPR – hur du går tillväga

Du behöver som sagt skaffa samtycken där mottagarna gör ett aktivt val i att tacka ja till dina utskick. Detta innebär att redan för ifyllda boxar eller tystnad från mottagarens sida inte räknas som ett aktivt samtycke. Samtycket behöver också vara specifikt, du kan exempelvis inte använda en persons samtycke för flera olika saker, utan endast just det de tackat ja till. Har de godkänt e-post marknadsföring av båtar, kan du inte helt plötsligt börja skicka de nyhetsbrev om hus. I ett sådant fall behöver du fråga om nya samtycken, även om själva företaget är densamma.

En digital plattform gör det hela enklare

En välanpassad plattform kan hjälpa dig att göra saker kring dina nyhetsbrev på ett korrekt sätt enligt GDPR. Ett exempel på en sådan plattform är Paloma. Paloma hjälper dig att designa, planera, skapa och skicka nyhetsbrev som följer dataskyddsförordningen. Med smarta funktioner behöver nyhetsbrev och GDPR inte bli så komplicerat som du först kanske trodde.