Skip to main content
Nyheter

Bli familjehem

By 28 april 2023No Comments

Familjehem är ett viktigt komplement till den traditionella fosterhemsvården. Till skillnad från fosterhem, där fostran äger rum i ett institut, sker fostran i familjehem i en hemmiljö där barnet kan möta nya föräldrar som ofta har egna biologiska barn. Denna typ av familjehem erbjuder stöd och omsorg för att ge unga med problematisk bakgrund och intensiva behov – det vill säga de som annars inte skulle hanteras på samma sätt av traditionella fosterhem – den trygghet och kontinuitet som de behöver.

I familjehushållen lever barnet tillsammans med sin familjeledsagare, oftast gifta par, i ett verkligt hem. Familjen kan ha antingen sina egna barn eller andra etablerade ungdomar som bor hos dem permanent. Det finns lokala organisationer över hela landet som ger rådgivning, stöd och träning till familjeledare när det gäller att öka deras förmåga att ta hand om barn med speciella behov. Förutom att ha rutinmässiga besök från socialarbetare finns det ofta olika aktiviteter som planeras för att öka kontakten mellan ledarna och ungdomarna.

Konsulentstödda familjehem

Familjehem erbjuder unga möjligheter att utvecklas inom ett system av godtagande och engagemang; vilket ger dem en chans till individuell tillväxt genom personliga relationer, rutiner och struktur inom hemmet. Familjeledarna fungerar oftast som mentorsfigurer för ungdomar, vilket kan bidra till deras sociala utveckling genom dubbla rollerna som mentor och vuxenförebilder. Genom att leva i en miljö med regler, konsekvenser samt positiv feedback får ungdomarna den styrning de behöver för att lära sig ansvarstagande beteenden, reglering av energi-och humornivån samt beteendesjustering vid olika situationer.

I familjehemmen kan unga människor få individuell uppmärksamhet och vägledning som är skräddarsydd för deras behov. De relationer de skapar med sina nya ledare kan hjälpa dem att bygga upp sin självkänsla och bli mer självständiga. Familjehemmen ger också tillgång till terapeutisk verksamhet som mentorskap, rådgivning och pedagogiskt stöd, vilket är viktigt för utvecklingen av ungdomarnas sociala färdigheter, känslomässiga välbefinnande och livskunskap. Denna typ av vård gör det möjligt för barn att hålla kontakten med sina födelsefamiljer samtidigt som de får en känsla av tillhörighet i en trygg familjemiljö.

Familjehem erbjuder en säker miljö för ungdomar som annars skulle kunna placeras i hem- eller institutionsvård. De ger barnen möjlighet att knyta an till nya föräldrar som kommer att vårda dem och hjälpa dem att utveckla livslånga relationer. Här kan du ansöka om att bli familjehem.