Skip to main content

Ditt ventilationssystem behöver vara tätt för att fungera som det ska. Luftläckage kan leda till flera olika typer av problem med din ventilation. Men det finns sätt att lösa det på och säkerställa att allt fungerar optimalt. I den här artikeln tar vi upp hur viktig en god ventilation är, fördelarna med en spårgasmätning och hur du kan lösa dina ventilationsproblem.

Vikten av välfungerande ventilation

En bra ventilation tar bort olika lukter, föroreningar och eventuellt skadliga gaser som finns i luften. Samtidigt förs ny luft ren från föroreningar och annat, in i utrymmet. Luftväxlingen ska vara bra för att du ska andas tillräckligt med syre. 

En god ventilation ska också föra bort smittsamma ämnen och minska risken för att smittsamma virus eller liknande sprids via luften. 

Metoden med spårgasmätning

Spårgasmätning är bra metod för att se hur luften rör sig i olika utrymmen, om det finns något luftläckage, mäta totalluftflödena och för att helt enkelt kunna avgöra kvalitén på ventilationssystemet.

Med spårgasmätning går det att se om oren luft beblandas med ren luft i systemet och hur stor del av luften i rummet som byts ut under en viss tidsintervall. Allt för att kunna säkerställa en luft av bra kvalité. 

Vänd dig till proffs för hjälp

När du behöver reparera, justera eller göra en besiktning av ditt ventilationssystem är det bäst att vända sig till de som kan allt utan och innan. Med ventilationsproffs får du dina problem hittade och lösta snabbt, ordentligt och proffsigt.

Ett exempel på ett sådant företag är NR Klimat i Stockholm, de kan fixa en spårgasmätning och mycket annat för att hjälpa dig med din ventilation. Med många års erfarenhet och många nöjda kunder är de ett bra alternativ i branschen.

Ventilation är inget du ska ta lätt på. Misstänker du att det finns problem i systemet behöver detta lösas snarast.